Статут ДНЗ №330

 

                                                                                                            

     СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 330 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРИЙНЯТО   

                                 Загальними зборами

                                                                                            трудового колективу                                                                                                                          

                                                     Протокол від «02»11.2016р. № 2 

 

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок )№ 330 комбінованого типу », зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради. рішення від 17.01.2002 року № 6, перереєстрованого із змінами 18.11.2009року, номер запису12241050004029684,

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №330 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад)  зареєстрований виконкомом Дніпропетровською міською радою, рішення  від 17.01.2002 року № 6, перереєстрований із змінами 18.11.2009 р. номер запису 12241050004029684, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Скорочена назва: КЗО «ДНЗ №330»ДМР                                                                          

1. 2.  Місцезнаходження дошкільного закладу:  49041,Дніпропетровська область,   м. Дніпро ,  вул. Панікахи,79, Телефон : 765-90 -74

1.3.  Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений  ними орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, «Про охорону дитинства»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад України  (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305(зі змінами), власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, штамп і печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою діяльності дошкільного закладу є:

● забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти;

● задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

● створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

● збереження та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дітей;

● формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

● забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

● виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, комплексне здійснення корекційно-компенсаторної  функції в групах для дітей з порушеннями мовлення;

● здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.  Дошкільний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та  даним Статутом.

1.9.  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

● реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

● забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

● дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 110 місць ( 6 груп)                                                                                                                             

2.2.У дошкільному закладі функціонують грипи з денним режимом перебування дітей:

  ●  загального розвитку -  4групи

  ●  корекційна                 -  2 групи  ,(для дітей з вадами  мови)

За бажанням батьків можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей ( без харчування).

2.3. Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.4. Корекційні групи комплектуються дітьми з  мовленнєвими порушеннями з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації про програму навчання.

2.5. Прийом дітей  до дошкільного закладу здійснюється на підставі:

● заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

● медичної довідки про стан здоров’я дитини;

● свідоцтва про народження дитини;

● документів для встановлення батьківської плати  за харчування дитини (для  дітей пільгових категорій );

● довідки про епідеміологічне оточення;

● рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації(для  корекційних груп )

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

● для дітей віком від  1 року до  3 років - 15 осіб;

● для дітей віком від   3 років  до  6 років – до 20 осіб;

● для дітей  корекційних груп –    10 - 12 осіб;

● в оздоровчий період - 15 осіб.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі:

● у  разі хвороби , карантину;

● санаторного лікування;

● на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють,

● у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей  з дошкільного закладу  може здійснюватися:

●  за бажанням батьків або осіб, які  їх  замінюють;

● коли дитина не відвідує дошкільний заклад  більше 2-х місяців без поважних причин;

● на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

● у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють плати за харчування  дитини  протягом двох  місяців.

·     при  невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками або особами, які їх замінюють;

·     у разі зміни програми або форми навчання вихованцям корекційних груп (на підставі рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які  їх  замінюють, про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Дошкiльний заклад працює за п'ятиденним тижнем. Вихiднi дні- субота, недiля, святкові дні

 3.2. Щоденний графiк роботи груп дошкiльного закладу:

   ● з 12-ти годинним перебуванням (чергові групи) – з 7.00 до 19.00:

   ● з 10,5 годинним перебуванням – з 7.30 до 18.00.

3.3. Режим роботи може змінюватися відповідно до попиту батьків,після проведення анкетування,на початку кожного навчального року.

 

                                                      4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

        З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради . План роботи на оздоровчий період додатково погоджується  з територіальною  держпродспоживслужбою.                        

4.4 У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством – українська та російська (наказ  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. №251) .

4.5.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється  відповідно до завдань  Державного стандарту дошкільної освіти України –Базового компоненту дошкільної освіти.                                                                                                                            

4.6. Дошкільний заклад спрямовує  навчально виховну діяльність на  всебічний розвиток особистості дитини, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільників .

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на підставі вимог батьків або осіб , які їх замінюють, та угоди  укладеної між дошкільним закладом та батьками   згідно з чинним законодавством.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1 Забезпечення продуктами харчування здійснюється  департаментом гуманітарної політики , на тендерній основі, централізовано, за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до санітарно- гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному  закладі встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється Комунальним закладом «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3» та старшою медичною сестрою дошкільного навчального закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль  за станом здоров’я, фізичним розвитком  дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарних - гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний  заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу в дошкільному закладі є:

● діти дошкільного віку;

● керівник,

● педагогічні працівники;

● вчитель - логопед

● психолог

● дефектолог

● музичний керівник

● медичні працівники;

● помічники вихователів;

● технічні працівники;

● батьки або особи, які їх замінюють;

● фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми морального і матеріального заохочення: подяки, нагородження грамотами за сумлінне виконання обов’язків, грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

● безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

● захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

● захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; ● здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

● обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

● брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріальної бази  закладу;

● захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

● відмовитись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

● звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

● своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку (до 10 числа місяця);

● своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини; в разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу протягом 4-х днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини,

● слідкувати за станом здоров’я дитини;

● забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь – якою формою;

● дотримуватись режиму роботи дошкільного закладу;

● дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

●  співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники  мають право :

● на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми;

● брати участь в роботі органів самоврядування закладу;

● проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

● на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

● вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

● на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

● об’єднуватися у професійні  спілки  та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

● на захист професійної честі та власної гідності;

● на виявлення педагогічної ініціативи;

● на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

● отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

● інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники дошкільного закладу  зобов’язані :

●   виконувати Статут, правила  внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та трудового договору, посадову інструкцію;

● дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

● забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

● брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

●  виконувати накази та розпорядження керівництва;

● забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

● сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

● сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;

● постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;

● настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником.

7.10. Працівники дошкільного закладу  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  проходять періодичні  медичні огляди два рази на рік.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу  підлягають атестації, яка  здійснюється, як правило,  один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього  розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільного закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається  і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

Керівник дошкільного закладу:

● відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

● здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

● діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

● розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

● приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

● видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

● контролює організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

● затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

● забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;

● контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей відповідно до їх вікових психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

● підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально – виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

● організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

● щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах, конференціях колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють.

8.4. Постійно діючий  колегіальний орган у дошкільному закладі -  педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. Секретар обирається з  числа педагогічних працівників.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

● розглядає  питання  навчально – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

● організовує роботу, щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику  досягнень науки і передового досвіду;

● приймає рішення з професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб дошкільного закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд  актуальні питання навчально – виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається її доцільністю, але не менше  4- х разів на рік.

8.5. Органом громадського  самоврядування  у дошкільному закладі є загальні збори колективу закладу та батьків або  осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 20%, батьків – 80%. Термін їх повноважень 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори дошкільного навчального закладу :

● приймають Статут, зміни і доповнення;

● обирають раду, її членів, голову, встановлюють строк її повноважень;

● заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови Ради, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

● розглядають питання виховної, навчальної, методичної та фінансово – господарської діяльності;

● затверджують основні напрями  вдосконалення роботи і розвитку.

8.6.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально - технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу,  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції . що не суперечать чинному законодавству.

8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна  рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов, ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 5 осіб створюється за рішенням загальних зборів або  ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної  ради є:

● співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання  дітей у дошкільному закладі;

● сприяння зміцненню матеріально – технічної,  культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної бази дошкільного закладу;

● сприяння залученню   додаткових   джерел фінансування дошкільного закладу;

● сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону  життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

● організація дозвілля та оздоровлення   дітей і працівників;

● стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

● сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу;

● всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2.Загальна площа земельної ділянки дошкільного закладу становить 4995 кв. м.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна,  яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування  дошкільного закладу  є кошти:

● майно власника;

● місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

● батьків або осіб, які їх замінюють;

● добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

● платних освітніх послуг, згідно з чинним законодавством;

● інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2 Дошкільний заклад є неприбутковою установою

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-у разі припинення юридичної особи ( у разі її ліквідації, злиття. Поділу . приєднання або перетворювання ) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету.

10.3 Дошкільний заклад за погодженням із власником управління діяльністю дошкільного закладу має право:

● придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

● отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному  закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів  виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно,або  через централізовану бухгалтерію  департаменту гуманітарної політики.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою  контролю  за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

11.2 Державний  контроль  за  дотриманням дошкільним закладом державних вимог  щодо змісту й обсягу дошкільної освіти  здійснюють   Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  

11.3. Зміст, форми та  періодичність  контролю, не  пов’язаного з навчально – виховним процесом, встановлюється засновником  дошкільного закладу.

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3. У разі ліквідації  неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.4. У випадку реорганізації  дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.5. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам,які звільняються,гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

 

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Управління дошкільного закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який  є представником власника.

 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається  і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .