Підручники для школи

Звіт завідувача

 

Річний звіт про діяльність комунального закладу

дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 330

Дніпровської міської ради

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», законами України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

Педагогічний колектив у 2020 – 2021 навчальному році працював за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»       К. Крутій, для дітей раннього віку  «Оберіг» А. Богуш, над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини їх нахилів і здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Працівники ДНЗ двічі на рік, згідно графіка, проходять обов'язковий медичний огляд. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працюючими. У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 №1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів» порушень протягом 2020-2021 навчального року не було.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою.  Технічний стан будівлі задовільний.    Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, обладнання підтримуються у задовільному, безпечному стані.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

раннього віку

1

дошкільні

5

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

3

12 годин

3

4.

Кількість вихованців

121

5.

Кількість працівників усього

31

педагогічний персонал

16

 

 

 

обслуговуючий персонал

15

 

 

 

У своєму складі ДНЗ має 6 вікових груп:

1 група  - 3-го року життя;

2 групи - 4-го року життя ;

1 група –5-го року життя (логопедична);

1 група – різновікова (  5-го та 6  року життя, логопедична);

1 група - 6-го року життя;

З них дві групи для дітей з вадами мовлення.

У 2020-2021 н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:

 • Дотримуватися рекомендацій МОН у період адаптивного

карантину.

 • Створити належні умови для отримання дітьми якісної

дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність

педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 • Продовжувати співпрацю дошкільного закладу та батьків

по розширенню сфери функціонування української мови.

 • Опрацьовувати і поглиблювати знання щодо: « Модель 4-К

у розвитку soft skills – навичок, як основа формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023».

 • Забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника,

її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

 • засідання педагогічної ради «Завдання діяльності педагогічного колективу на 2020-2021н.р.» (вересень); «Сучасні підходи щодо удосконалення культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно – патріотичних почуттів» (листопад); «Модель 4-К у розвитку «soft skills» – навичок, як основа формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ» (лютий); «Результативність роботи педагогічного колективу за 2020/2021 навчальний рік» (травень);
 •  педагогічні години: «Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Моніторинг якості дошкільної освіти, критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ» (вересень), «Підготовка до Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників» (жовтень), «Сучасний погляд на готовність дошкільників до НУШ» (листопад), «Формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів шляхом вивчення української мови та підвищення професійної майстерності» (грудень), «Використання народного фольклору для мовленнєвого розвитку дітей» (січень), «Обмін думками щодо відвідування методичних  об'єднань, шкіл  передового досвіду» (лютий), «Про просвітницьку роботу з батьками щодо оздоровочо - профілактичної роботи  з дітьми влітку» (травень);
 • проблемні семінари: «Національно – патріотичне виховання – важлива складова соціально – комунікативної компетенції дошкільників» (жовтень), «Соціальний та емоційний розвиток дитини в контексті освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти» (січень);
 • семінари – практикуми: «Методичні засади навчально – виховної роботи з питань формування духовної культури дошкільників» (грудень), «Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання» (квітень);
 •  колективні перегляди занять: «Знай і люби Україну» вересень, вихователь – Ліснічук О.П., інтегроване заняття з безпеки життєдіяльності виховательль Цибуля В.Г., інноваційні прийоми та методи навчання в логопедії - вчитель-логопед Качур Т.М.;  консультації різної тематики  (щомісяця).

Діяльність працівників закладу регламентується посадовими інструкціями та інструкціями з охорони праці, які розроблено у відповідності до чинного законодавства, затверджені керівником закладу Мартищенко С.І.

Матеріали в батьківських куточках постійно поповнюються, змінюються педагогами, відповідно до життя закладу.

Консультації, інформаційні листки, матеріали папок-пересувок, підготовлені педагогами, відповідають запитам батьків, потребам часу.

   Педагогічний  колектив   зумів пристосуватися до умов карантину та домогтися на   практиці принципу розвиваючого навчання,  зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Все  це сприяло успішному засвоєнню  дітьми кожної вікової групи вимог програми «Дитина в дошкільні роки». Діти   виявляють   ініціативу, творчість,  незалежність, елементарну критичність, оптимізм, наполегливість, вміння  доводити   розпочате до кінця, брати  на   себе відповідальність за   допущені   помилки.

У дошкільному закладі працює 2 логопедичні групи, де з дітьми ведеться робота з удосконалення звуковимови, та розвитку зв'язного мовлення, вдосконалення комунікативної функції мови, що сприяє розширенню діапазону спілкування та загальному розвитку дитини. Організація корекційно-виховної роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою. 

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний  план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ДОІППО педагоги: Гетьман Н.П., Повстяннік О.О., Лапочкіна Н.В., Ліснічук О.П.

    У 2020 - 2021 навчальному році атестувалось 4 осіби. За результатами атестації вчителям - логопедам: Педан Г.С. присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», Качур Т.М. присвоєна  кваліфікаційна категорія «11 тарифний розряд», вихователь Ярова О.І. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; директор Мартищенко С.І. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії» та присвоєне  педагогічне звання «вихователь-методист».

Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на сайтах в Інтернеті.

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо.

Але, були з’ясовані і наступні   недоліки:

 • Низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
 • Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня.

В минулому 2020 – 2021 н. р.  освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника, вчителів – логопедів, завідувача.

З метою створення найкращих умов для оздоровлення дошкільнят, розвитку природних задатків дітей, зусилля педагогічного колективу КЗДО №330 в літній період  2021 року будуть спрямовані на вирішення наступних питань:

 • Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологія збереження і формування здоров’я. Дотримуватися рекомендацій щодо організації діяльності в період карантину;
 • Продовжити роботу над формуванням у дітей навичок орієнтування в екстремальних ситуаціях, практичного формування навичок безпечної поведінки, усвідомлення цінності власного життя і здоров’я;
 • Засобами активних форм роботи по ознайомленню дітей з природою сприяти свідомому екологічному вихованню дошкільників;
 • Удосконалення рівня розвитку мови у дошкільників засобами художньої літератури.

Бюджет закладу складався з бюджетних  коштів та благодійної батьківської та спонсорської допомоги.

 Кошторис дошкільного закладу на 2021 рік – 5906018  грн.:

 • Оплата праці та нарахування на заробітну плату – 4330519 грн.
 • Оплата харчування – 1101391 грн.
 • Оплата комун. послуг та енергоносіїв -  474108 грн
 • Поточний ремонт покрівлі – 47516, 06 грн.
 • Послуги з відновлення мереж зовнішнього освітлення – 81525, 43 грн
 • Ремонт системи холодного водопостачання- 47050, 74 грн.

Благодійні кошти витрачались на  поліпшення  та зміцнення  матеріально – технічної  бази ДНЗ :

 • Миючі засоби – 22 800, 50 грн.
 • Підключення та абонплата інтернету – 3 240 грн.
 • Послуги охорони – 4050 грн.
 • Придбання лампочок – 1326 грн.
 • Підготовка до нового навчального року - 3312, 41 грн.
 • Страховка дитячого закладу від пожежі – 1230грн
 • Проведення аналізів питної води, піску – 815,54грн.
 • Обслуговування принтера – 1630 грн.
 • Придбання (праска, граблі, відра, спец. одяг, і  т.п) – 2058.64 грн.
 • Придбання методичної літератури, підписка – 3723,40 грн.
 • Виготовлення печатки, кліше, Статут -  1300 грн

Загальна сума : 45486,49грн.

   Загалом роботу дошкільного закладу вважаю задовільною, в новому навчальному році роботу закладу потрібно направити на:

 • реалізацію  завдань обласної проблеми «Модель 4-К у розвитку «soft skills» – навичок, як основа формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ»;
 • поглиблення  роботи щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу, шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, шляхом вивчення української мови, підвищення професійної майстерності;
 •  Розвиток мовленнєвих вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності;
 • Формування природничо – екологічної компетентності сучасного вихованця закладу дошкільної освіти.