Звіт завідувача

Звіт керівника за 2017-2018н.р.

  Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №330 комбінованого типу "  у своєму складі ДНЗ має 6 вікових груп:

       З них дві групи для дітей з вадами мови.

        Зміст роботи ДНЗ формувався згідно Законів України "Про дошкільну освіту"," Про мову", "Положення про дошкільний навчальний заклад України","Базовим компонентом дошкільної освіти України", освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», програми розвитку дітей раннього віку «Оберіг», власним статутом.

  У 2017-2018н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:

·         Продовження   роботи  над обласною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ( національно – патріотичне виховання);

·         Організація  роботи педагогів по використанню художніх творів для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників,використовуючи  народний фольклор та твори українських письменників та композиторів.

·         Продовжував працювати над формуванням фізичної готовності дитини до нової соціальної ролі,здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я,через використання  здоровя’зберігаючих технологій та дослідницько –експериментальної  діяльності у дошкільному закладі.

  • Активізував співпрацю дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.
  • Поглиблював роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, шляхом вивчення української мови, підвищення професійної майстерності.

Продовжуючи роботу щодо удосконалення форм, методів фізкультурно-  оздоровчої роботи,  формування  у дошкільників елементів здоров’язберігаючої  компетентності, організацію якісного оздоровлення, колектив КЗО «ДНЗ(ясла-садок) №330» визначав такі пріоритетні завдання на літній оздоровчий період  2018 року:

 

1. Створення  умов, які забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попереджують  захворюваність і травматизм.

2. Реалізація системи заходів, направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування  культурно-гігієнічних і трудових навичок.

 3. Здійснення  педагогічної  і санітарної  освіти батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Навчально-виховний процес в ДНЗ організовувався у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечувався  педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичності, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачувалося  за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності,гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відповідності віковим та статевим особливостям дітей.                                                                                        

Педагоги всіх вікових груп створювали  сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку  пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та  інтелектуальному розвитку малят, зокрема  засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості умовисновки.

Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів,ігрових майданчиків, території  дошкільного закладу. На території дошкільного навчального закладу для спостережень за  рослинами висаджуються нові рослини у відповідні  куточки, облаштовано нові квітники на групових майданчиках, городи для всіх садових   груп.

В закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог обладнано логопедичний кабінет, в якому розміщено в достатній кількості методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителів-логопедів з дітьми (логопедичні зонди, шпателі, спирт, вата, настільне дзеркало, дошка, настільні ігри, предметні та сюжетні картинки, навчально-розвивальні посібники та дитячі іграшки, папки з інформаційними матеріалами, методична та педагогічна література, таблиці тощо). В достатній кількості кабінет забезпечено меблями з урахуванням віку дітей.

Одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації,методичні рекомендації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи («Спільна робота вихователя та сім’ї  з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог програми «Оберіг», «Чим гратися малюку», «Ініціюємо батьків до співпраці», «Культура спілкування батьків та дітей», «Вплив спілкування дорослих на мовленнєво – комунікативну компетентність дітей дошкільного віку», «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей, «Патріотизм починається з родини», «Хай в серці кожної людини живе любов до України», «Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги часу» та інш.),  бесіди,  дні відкритих дверей «Дитячий садок кличе діточок», «Осінній карнавал», «Різдвяні вечорниці», «Весна красна, що ти нам принесла», «Великодні гаївки», «Прощавай дитячий садок»), перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, застосовувались засоби наочної пропаганди (батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучалися батьки до проведення свят, розваг тощо.  Це дало можливість створити позитивний імідж дошкільного закладу.

             Робота всіх педагогів була спрямована на вивчення кожної сім’ї, надання їй дієвої допомоги, на покращення контактів.  Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини проводилось тестування,   особисті бесіди з дітьми. Опитування  батьків свідчить, що діти із задоволенням відвідують ДНЗ, повертаються додому в гарному настрої, батьків задовольняють педагоги. Умови, створені в групах для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють  позитивно.

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі  носила науковий характер та була побудована на діагностичній основі.  В 2017-2018н.р. ,згідно Листа МОН № 1/9-535 від 06 листопада 2015 року «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», в дошкільному закладі застосовувалась кваліметрична модель  оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.  Кваліметрична модель оцінювання  дала  змогу визначити якість дошкільної освіти за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток  дитини дошкільного віку та її готовність до початкової школи.

Аналіз результатів спостереження за діяльністю педагогів показав,що сплановані форми роботи з дітьми відзначалися  логічністю, послідовністю, постійною увагою до розвитку інтелекту, підвищенням уваги до процесу індивідуалізації  навчання та виховання, діти  вміють  доцільно використовувати набуті  знання в повсякденному  житті.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний  план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ДОІППО два педагога: Новодворська І.Г.,Ганусік Н.Ю.

            У 2017 - 2018навчальному році атестувалось 4 особи. За результатами атестації вихователям: Цибулі В.Г. присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Шафранівській Т.В. встановлено педагогічне звання «вихователь-методист», Мартищенко С.І. підтверджена  кваліфікаційна категорія «спеціаліст  вищої  категорії» та педагогічне звання «вихователь - методист», Ганусік Н.Ю. відповідає займаній посаді.

Протягом 2017 – 2018 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх  методичних міських заходах , з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи. В травні 2018 р.  педагоги дошкільного  навчального  закладу підготували та провели міський семінар для вихователів логопедичних груп на тему «Вільне спілкування дитини, як єдиний корекційний простір дошкільного закладу».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Завдання діяльності педагогічного колективу на 2017-2018н.р.» (вересень); «Формування почуття національної  свідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку» (листопад); «Охорона життя  і зміцнення здоров’я  дошкільників в сучасному ДНЗ» (лютий); «Про підсумки роботи ДНЗ в 2017-2018н.р.»(травень); проблемні семінари:« Виховання національної свідомості та патріотизму через вивчення рідної мови, народних звичаїв, традицій та обрядів» (жовтень), «Розширення сфери функціонування української мови,як вид активної співпраці закладу з батьками»(січень), семінари – практикуми: «Художня література як засіб розвитку комунікативно – мовленнєвих здібностей дітей» (грудень), «Формування у дошкільників здоров’я- збережувальної компетенції» (квітень);  колективні перегляди занять:«Ознайомлення з українським розписом Петриківка» вересень, вихователь – Ганусік Н.Ю., заняття – гра «Стежками рідного краю» вихователь Гетьман Н.П., інноваційні прийоми та методи навчання в логопедії - вчитель-логопед Мальчугіна Р.Г., сюжетна фізкультура, інструктор з фіз.. виховання Ляпічев А.О.;  консультації різної тематики  (щомісяця).

      Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні     вирішити головні завдання річного плану роботи.  На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки дошкільнят,їх впевненості.

            Педагоги  дошкільного закладу намагалися  дати дітям  елементарні правові  знання  про права людини та дитини; навчити їх самостійно мислити, аналізувати, оцінювати різні ситуації, які характеризують порушення прав дитини. познайомити дітей з їх правами і обов'язками, вчити пояснювати ці категорії та їх значення. Протягом навчального року вихователі   вчили розуміти   значення  слів  «Право», «Правило», «Честь», «Обов’язок»; вчили керуватися у своїй поведінці моральними нормами, знати межі дозволеної поведінки в суспільств,познайомили дітей з „ Декларацією прав дитини" та „ Конвенцією про права дитини"; виховували почуття власної гідності, впевненість у своїх вчинках і у взаємовідносинах з однолітками та молодшими    і    старшими товаришами, виховували любов до близьких та до своєї Батьківщини; вчили  на практиці відтворювати отримані знання у різноманітних ситуаціях та вправах.

         Відповідаючи на вимоги часу, завданням обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», запити суспільствау контексті духовного розвитку особистості педагоги дошкільного закладу здійснюють  виховання в дітях  патріотизму. Це досягається активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни.  Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання вирішуються комплексно – під час занять з екологічного, пізнавального, художньо-естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання. Для реалізації зазначених завдань  вихователі використовують широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної (предметної) та інших специфічних для молодшого віку видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність тощо). Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення сім'ї: «Дружна сім’я» (виставка сімейних стіннівок), батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу «Традиції моєї родини»(вихователь логопедичної групи, Ярова О.І.). Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями. Велика увага приділяється вихователями такому важливому напрямку патріотичного виховання, як  прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, писанкарство  тощо), символів (верба і калина, віночок, рушник, «Моя батьківщина - Україна» (мол. гр., вихователь  Кравченко С.П.).

             Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ДНЗ з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли  програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя. Діти - випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси; достатній рівень працездатності; уміють контролювати себе; сформовані навички  навчальної діяльності.

 З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив  відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

 Систематично, згідно режиму дня, у дошкільному закладі проводились  заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі процедури. Здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, БКДО,  моніторинг фізичного розвитку вихованців. 

Медичне обслуговування дітей  дошкільного закладу забезпечували медична сестра  І.В.Красіля,  лікар  - педіатр  Т.О.Земляна . У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

Медичне обслуговування в ДНЗ передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

                         Виконуючи намічені завдання 2017-2018 н. р.  педагогічний колектив намагався створити належні умови для розвитку, навчання та виховання дітей.

Бюджет закладу складався з бюджетних  коштів та благодійної батьківської та спонсорської допомоги.

Кошторис дошкільного закладу на 2018рік – 4084704,00 грн.:

-  Оплата праці та нарахування на заробітну плату –  2226506,00 грн.

-  Оплата харчування – 648849,00грн.

-  Оплата комун.послуг   - 444255грн.

    Теплопостачання – 225974,00грн.

    Водопостачання – 23986,00грн.

    Електроенергія – 194295,00грн.

    Поточний ремонт системи опалення та заміна радіаторів (допомога міського депутата) – 43000,0грн.

Благодійні кошти витрачались на  поліпшення  та зміцнення  матеріально – технічної  бази ДНЗ :

-          Миючі засоби – 2722,20 грн.

-          Килими – 12287,86 грн.

-          Кухонне приладдя – 139 грн.

-          Медикаменти – 705,35 грн.

-          Контейнер пластиковий – 1029 грн.

-          Посуд – 4427,19 грн.

-          Придбання лампочок – 2100грн.

-          Меблі -13560 грн.

-          Проведення ремонтних робіт – 4383,15 грн.

-          Фарба – 734,64 грн.

-          Виконання приписів по пожежній безпеці – 1480,17 грн.

-          Канцелярські товари – 2578,52 грн.

-          Абонплата  Інтернету – 3213 грн..

-          Ремонт та обслуговування принтера – 1370,00грн.

-          Придбання метод.літератури – 4131,88 грн.

-           Підписка  – 3649,48грн.

Загальна сума : 58511,44грн.

   Загалом роботу дошкільного закладу вважаю задовільною, в новому навчальному році роботу закладу потрібно направити на:

·       Співпрацю  дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.

·      На роботу над обласною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ( національно – патріотичне виховання); поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.

·      Спільну роботу закладу та  батьків по  формуванню передумов  здорового способу життя, навичок гігієни життєдіяльності дітей шляхом пропагування та впровадження здоров'язберігаючих технологій.

·      Удосконалення  роботи  щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.