Підручники для школи

Навчальний процес


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі   заняття,кріммузичного та фізкультурного проводяться по підгрупам з урахуванням розвитку дітей.
                       
Педагоги працюють за програмою "Дитина в дошкільні роки".

 

У 2020-2021 н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:
  • Дотримувалися рекомендацій МОН у період адаптивного карантину.
  • Створювали належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.
  • Продовжували співпрацю дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.
  • Опрацьовували і поглиблювали знання щодо обласної проблемної теми: « Модель 4-К у розвитку soft skills – навичок, як основа формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023».
  • Забезпечували становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.