Навчальний процес

 

У своєму складі ЗДО має 6 вікових груп:

1 група  - 3-го року життя;

2 групи - 4-го року життя ;

1 група –5-го року життя (логопедична);

1 група – різновікова ( 5-го та 6  року життя, логопедична);

1 група - 6-го року життя;

З них дві групи для дітей з вадами мовлення, одна - інклюзивна.

 Група №1  «Веселі дзвіночки» вихователі: Брягіня І.Г, Новодворська І.Г.

Група №2   «Цікавики» вихователі: Лапочкіна Н.В., Ліснічук О.П.

Група № 3 «Чомучки» вихователі: Цибуля В.Г., Шафранівська Т.В.

Група №4 «Чудова казка» вихователі: Повстяннік О.О., Ярова О.І..

Група №5 «Соняшники» вихователі :  Гетьман Н.П.

Група №6 «Сонечко» вихователі: Кравченко С.П.

Вчитель-логопед: Качур Т.М.

Музичний керівник : Красова В.В.

Керівник гуртка: Андрущенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі   заняття, крім музичного та фізкультурного проводяться по підгрупам з урахуванням розвитку дітей.                       
Педагоги працюють за програмою К. Крутій "Стежинки у Всесвіт".

 

Завдання на 2023-2024 навчальний рік:

 

 • організація та підтримка безпечного освітнього простору;
 • формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм;
 • забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;
 • створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника;
 • гра, як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

 

Продовжуючи роботу щодо удосконалення форм, методів фізкультурно- оздоровчої роботи, формування у дошкільників елементів здоров’язберігаючої компетентності, організацію якісного оздоровлення, колектив КЗДО № 330 ДМР визначив такі пріоритетні завдання на літній оздоровчий період 2024 року:

 1. Продовжити роботу над формуванням у дітей навичок орієнтування в екстремальних ситуаціях, практичного формування навичок безпечної поведінки, усвідомлення цінності власного життя і здоров’я;
 2. Засобами активних форм роботи по ознайомленню дітей з природою сприяти свідомому екологічному вихованню дошкільників;
 3. Забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров′я дітей влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

 

Завдання на 2022-2023 навчальний рік:
 • формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм;
 • забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;
 • створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника;
 • гра, як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

 

Продовжуючи роботу щодо удосконалення форм, методів фізкультурно- оздоровчої роботи, формування у дошкільників елементів здоров’язберігаючої компетентності, організацію якісного оздоровлення, колектив КЗДО № 330 ДМР визначив такі пріоритетні завдання на літній оздоровчий період 2023 року:

 

 1. Продовжити роботу над формуванням у дітей навичок орієнтування в екстремальних ситуаціях, практичного формування навичок безпечної поведінки, усвідомлення цінності власного життя і здоров’я;
 2. Засобами активних форм роботи по ознайомленню дітей з природою сприяти свідомому екологічному вихованню дошкільників;
 3. Забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров′я дітей влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

 

У 2021-2022 н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:
 • Дотримуватися рекомендацій МОН у період адаптивного карантину.
 • Забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.
 • Продовжувати співпрацю дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.
 • Опрацьовувати і поглиблювати знання щодо: « Модель 4-К у розвитку soft skills – навичок, як основи формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023».

 

У 2020-2021 н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:
 • Дотримувалися рекомендацій МОН у період адаптивного карантину.
 • Створювали належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.
 • Продовжували співпрацю дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.
 • Опрацьовували і поглиблювали знання щодо обласної проблемної теми: « Модель 4-К у розвитку soft skills – навичок, як основа формування самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023».
 • Забезпечували становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.