Нормативні документи

В  навчальному році педагогічний колектив ДНЗ буде керуватися такими документами:
  Конституцією України;
  Законом України «Про освіту»
Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;
Законом України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.;
Законом  України «Про дорожній рух»
 Законом  України «Про пожежну безпеку»
 Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;
Наказом МОНУ « Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985;
Наказом МОЗ  України «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 №234;
Наказом МОНУ «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах  різних типів та форми власності» №446 від 20.04.2015(зареєстровано в Мін.Юсті.України 13.травня 2015р. №520/26965);
 Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  від 17.04.06 р. № 298\227 ( із змінами від 20.03.2013р.);
 Листом  МОН № 1/9-452 від 25.06.13 року. « Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;
Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
Листом МОН № 1/9-499 від17.07.2013р. «Методичні рекомендації  щодо створення уніфікованої системи  електронної реєстрації дітей дошкільного віку»;
Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»
 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;
 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-577 від 29.07.2011р. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
Листом № 141/10 - 2574 від 25.07.2013 «Щодо фізкультурно-оздоровчої та     спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах»;
Інструктивно-методичним листом МОНУ «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010;
 Інструктивно–методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 р. № 4.1/18-3082;
 Інструктивно-методичними рекомендаціями МОНУ «Про організацію  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Лист МОН №1/9-322  від 13.06.2017;
 Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930;
Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070;
 Методичними  рекомендаціями  щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);
 Методичними  рекомендаціями  щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);
Базовий компонент дошкільної освіти /нова редакція/ Київ – 2012;
 Списком навчальних видань для дошкільних навчальних закладів,яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в дошкільних навчальних закладах.

 

Комплексні освітні програми:

 «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».(нова редакція.)  - 2012.
Освітня програма  « Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.,2015р.).
«Оберіг»,програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук.кер. Богуш А.М.)
Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФНМ 5року життя» (Ю.В.Рібцун)   
 «Віконечко»– програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років. Т. В. Сак.
Парціальні програми:
«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.( чинна до кінця навчального року)
«Грайлик»,програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Березіна О.М.,Гніровська О.З.,Линник Т.А.
«Скарбниця моралі»,програма  з морального  виховання дітей  дошкільного віку . Лохвицька Л.В.
«Про себе треба знати,про себе треба дбати», програма з основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Лохвицька Л.В.
«Казкова фізкультура»,програма з фізичного виховання дітей  раннього та дошкільного віку (авт..Єфіменко М.М.)